ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק הארכיונים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים