ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לעניני האופרה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים