ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה להמלצות בענין בתי-ספר תיכוניים מקצועיים החקלאיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים