ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק המועצה למוסדות ההשכלה הגבוהה והמדע תשי"ב-1952

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים