ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה משותפת לעניני יבוא ספרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים