ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לתקציב משרד החינוך והתרבות לשנת 1955\1956

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים