ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לענין בית חינוך עוורים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים