ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לבירור מצב הסטודנטים באוניברסיטה העברית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים