ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה בענין תמיכות למוסדות תרבות ואומנות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים