ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה של הוועדה המשותפת לחוק השיפוט הצבאי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים