ועדה של הכנסת ה-2

ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת חוץ וביטחון לענייני תקציב הביטחון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים