ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משותפת של ועדת חוקה וועדת חוץ וביטחון לחוק השיפוט הצבאי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים