ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת העדות (עדות ילדים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים