ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לקביעת לוח תאריכים בקשר לבחירות לכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים