ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת שיפוט בתי משפט השלום (מס' 2)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים