ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק רואי חשבון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים