ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת החברות (מס' 2) ולחוק איגרות הרשם הכללי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים