ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק לפקודת הפרשנות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים