ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק המועמדים להתישבות חקלאית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים