ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת זכות היוצרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים