ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק הצהרות מוות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים