ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק לניהול מוסדות ציבוריים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים