ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק השיפוט הצבאי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים