ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק נזיקין אזרחיים (אחריות המדינה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים