ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק הגנת החייל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים