ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק דיני עונשין (דרכי ענישה)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים