ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק דיני עונשין

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים