ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק לדיני עונשין (שוחד ושלמונים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים