ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק רכישת מקרקעין (אישור פעולות ופיצויים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים