ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לחוק הגנת הדייר מס' 2

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים