ועדה של הכנסת ה-2

ועדת המשנה לחוק הגנת הדיירים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים