ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק בתים משותפים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים