ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה משותפת לשאלת העבריינים הצעירים ומוסדותיהם

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים