ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה משותפת לעניני שטפונות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים