ועדה של הכנסת ה-2

ועדת משנה לחוק להגנת אתרים לאומיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים