ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לענין הסנדלרים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים