ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לבירור שאלת גיוס המורים והגננות לשירות המילואים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים