ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחקירת התלונות על סדרי הרישום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים