ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני מגן דוד אדום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים