ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני חוק רופאי השיניים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים