ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לענין הלוואות למשקים לנפגעי הבצורת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים