ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לבדיקת נזקי המלחמה בירושלים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים