ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לבירור השאלות התקציביות הנהוגות בנמלי הים והאויר השונים בארץ

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים