ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני הנמלים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים