ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני נכסי היהודים הנפקדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים