ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני נכסי נפקדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים