ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני מוסדות כספיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים