ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לעניני העברות מסעיף לסעיף

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים