ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה לחוק מלווה לפרדסנים (אשראי אמריקאי) וחוק לפרי הדר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים