ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה משותפת לנכסי גרמנים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים